Kouludemokratia –digitarinapajat

Huom: Haku Digitarinapajoihin on päättynyt

Helsingin Kouluraittiuspiiri ry järjestää Kouludemokratia –digitarinapajan, jonka tavoitteena on innostaa nuoria pohtimaan hyvän elämän ja oikeudenmukaisen yhteisön ehtoja ja määritelmää. Toiminta rohkaisee nuoria oma-aloitteisuuteen ja vahvistaa kokemusta osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista.

Kouludemokratiaa –digitarinapaja on pilottihanke. Helsingin Kouluraittiuspiiri pyrkii hankkeella mukaan Helsingin kaupungin kansalaisvaikuttamisen kokeiluun. Kokeilussa etsitään uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja alueellisen vaikuttamisen lisäämiseksi. Helsingin kaupunki tukee kokeiluun valittuja pilottihankkeita.

Etsimme nyt pajasta kiinnostuneita luokkaryhmiä mukaan tarinoimaan. Työskentely on suunnattu peruskoulun 5.-6. luokkien oppilaille. Tarinan tekeminen herättää ajatuksia, innostaa toimimaan ja antaa nuorille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin.

Helsingin Kouluraittiuspiirin digitarinapaja paneutuu sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen toiminnan ja osallisuuden kautta. Toiminta on nuorta aktivoivaa ja se antaa nuorille mahdollisuuden monenlaisten taitojen oppimiseen ja hyödyntämiseen.

Digitarinaa työstettäessä nuorilla on mahdollisuus pohtia yhteisen hyvän määritelmää, miettiä mikä itselle on tärkeää ja ilmaista mielipiteitään rakentavasti. Paja tarjoaa nuorille osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia. Digitarinapaja on ryhmätyöskentelyä, joka mahdollistaa yhteistoiminnallisen oppimisen. Osallistumista ja vaikuttamista harjoitellaan konkreettisesti osallistumalla yhteiseen työskentelyyn ja toimimalla yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Digitarinan aihe on Kouludemokratia. Aihetta voidaan lähestyä erilaisista näkökulmista:

  • minä ja muut
  • tärkeitä ja turhia asioita
  • demokratian toteutuminen koulussa ja yhteisössä
  • oikeudenmukainen yhteisö
  • nuoren vaikuttamiskanavat

Työskentely toteutetaan luokittain. Yhteistä työskentelyä on kahdeksan tuntia (4x2 h). Tarinoiden työstäminen vaatii jonkin verran myös oppilaiden omaa aikaa varsinaisen pajatyöskentelyn lisäksi. Ensimmäisellä kerralla aihetta alustetaan ja ideoita herätellään toiminnallisin harjoitusten avulla. Toisella ja kolmannella kerralla työstetään itse tarinaa. Viimeisellä kerralla esitellään valmiit digitarinat ja puretaan yhdessä tehtävän herättämiä tunteita ja ajatuksia.

Oppilaat jaetaan teksti-, kuvitus- ja valokuvausryhmiin. Tekstiryhmä kirjoittaa tai etsii valmiita tekstejä (runoja, aforismeja, pätkiä kirjoista…) yhteisestä aiheesta Kouludemokratia. Kuvitusryhmä puolestaan työstää aihetta piirtäen, maalaten tai muovaten. Valokuvausryhmä lähestyy aihetta kuvaamalla (video ja/tai valokuvaa). Työstämisvaiheessa ryhmät tuodaan yhteen. Tekstistä, kuvituksesta ja valokuvista yhdessä muodostuu multimediatarina. Tarinaan liitetään myös ääniraita. Ääni voi olla esimerkiksi teksti ääneen luettuna tai taustamusiikkia (tekijänoikeusvapaata tai tekijöiden omaa).

Digitarinapajan avulla pyritään kehittämään yhteiskunnallisen vaikuttamisen taidollisia sisältöjä.

Työskentelyn tavoitteet:

  • mielipiteen muodostamisen harjoittelu
  • keskustelu-, kuuntelu ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
  • itseilmaisun kehittyminen
  • sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen
  • vaikutusmahdollisuuksien lisääminen